Ventilátor Zoll

Vlastnosti

• Prenosný ventilátor pre intenzívnu starostlivosť pre použitie v nemocniciach, počas leteckého a pozemného prevozu, v prípade hromadného nešťastia a v extrémnom prostredí. Swiss Replica Watches

• Viaceré režimy ventilácie v prípade akútneho alebo chronického respiračného zlyhania pri intubovaných aj neintubovaných pacientoch.

• Intuitívne užívateľské rozhranie kladie minimálne nároky na obsluhu a chráni existujúce nastavenia pred neúmyselným kontaktom a manipuláciou.

• Ľahká váha ventilátora (~9.7 libier, ~4.4 kg) umožňuje jednoduchú prepravu.

• Nabíjateľná batéria zabezpečuje viac ako 10 hodín prevádzky prístroja (pri použití predvolených nastavení a so zapnutým pulzovým oximetrom).

• Rozsah prevádzkovej teploty od -25 °C do 49 °C (testované spoločnosťou ZOLL) a od 10 °C do 40 °C (certifikované SGS).

• Kompenzácia nadmorskej výšky od -2000 do 25 000 stôp (-610 aţ 7620 m).

• Samostatný systém schopný pracovať s externým prívodom kyslíka alebo bez neho.

• Konštrukcia plynového rozdeľovača umožňuje prevádzku s nízko- aj vysokotlakovým zdrojom kyslíka. Všetok kyslík je dodávaný do dýchacieho okruhu pacienta.

• Izolovaný rozvod plynov s chemickým/biologickým filtrom umožňuje bezpečné dýchanie.

• Hermeticky uzatvorené puzdro a ovládací panel chránia komponenty pred poveternostnými vplyvmi a kvapalinami.

• Správy inteligentnej pomoci navigujú používateľa v prípade výskytu alarmov prostredníctvom pokynov na obrazovke.