Úvod

Týmto si Vám dovoľujeme predstaviť spoločnosť Medishop Slovakia s.r.o. Bratislava.

Naša spoločnosť sa vyprofilovala ako dovozca a distribútor prostriedkov I. pomoci a záchranárskej techniky. V rámci našej činnosti zastupujeme na trhu SR priamo nižšie uvedených výrobcov a ponúkame nasledovné skupiny výrobkov.

Water-Jel Technologies USA - vyrába prostriedky I. pomoci pri tepelných popáleninách. Ich charakteristiku a využitie nájdete na našej webovej stránke v časti tepelné popáleniny. Sme jediným zástupcom výrobcu na trhu SR. Výrobky sú opatrené európskymi certifikátmi a doporučeniami Kliník popálenín a rekonštrukčnej chirurgie.
Ako súčasť dodávky prostriedkov I. pomoci pri tepelných popáleninách Water-Jel ponúkame preškolenie budúcich užívateľov.

Prevor France - spoločnosť vyrába prostriedky I.Rolex Replica Watches pomoci na chemickú dekontamináciu človeka (oči a pokožka tela), od výrobcu máme oprávnenie na trh SR aj ČR a dodávame ich pod obchodným názvom Diphoterine. Dekontaminačné oplachy očí a častí tela do technologického procesu buď dodávame na želanie zákazníka alebo s dovolením spoločnosti vstúpime do technologického procesu a spracujeme návrh projektu vybavenia pracoviska priamo na mieste. Štandartne tvorí súčasť dodávky
preškolenie užívateľov.

Ferno USA - a jeho dcérska spoločnosť Ferno Slovakia

Zástupcom spoločnosti Ferno a Ferno Slovakia na trhu SR sme sa stali v roku 2005. Táto spoločnosť vyvinula, vyrába a dodáva široký sortiment výrobkov, ktoré slúžia ako prostriedky I. pomoci pre záchranárov a pracoviská urgentnej medicíny už viac než 50 rokov. Každý produkt je priebežne inovovaný, modernizovaný a prispôsobovaný situácii a aktuálnym požiadavkám trhu. Produkty spoločnosti Ferno sa vyznačujú vysokou kvalitou, funčnosťou, bezpečnosťou a trvanlivosťou výrobkov.

Do portfólia našich produktov patrí aj široká ponuka výrobkov americkej firmy North American Rescue, ktoré sú určené na osobnú ochranu vojakov a iných ozbrojených zložiek pracujúcich v teréne. Viac info sa dozviete v časti NARescue na našom webe.

Zastupujeme aj spoločnosť X-CEN-TEK®, ktorej výrobky PAX® sú veľmi obľúbené. Patria sem tašky a ruksaky a množstvo ďalších výrobkov vysokej kvality, určené pre záchranárov, hasičov a políciu.

Ďalšou podstatnou súčasťou sortimentu našej ponuky prostriedkov I. pomoci je Nástenná prenosná lekárnička a autolekárničky pripravené podľa vyhlášky 143/2009 Z.z., plastové aj textilné, s možnosťou doplnenia ďalších súčastí okrem povinnej výbavy.

Nami dodávaná lekárnička je plastový kufrík, ktorý sa dá zavesiť na stenu alebo sňať zo steny a preniesť na potrebné miesto zásahu.www.bestreplica.me Je logicky rozdelená na 6 základných častí , ktoré sú cielene označené a plnené podľa účelu použitia (malé rany, ošetrenie oka, popáleniny, krvácanie, zlomeniny..)

Okrem vyššie vymenovaných tovarov a výrobkov máme zložku doplnkového sortimentu, kde máme zahrnuté rôzne druhy svietidiel, doplnkov lekárničiek, prikrývok a vakov. Budeme radi, ak si z našej širokej ponuky vyberiete výrobky a my Vám budeme môcť spracovať cenovú ponuku na Vaše konkrétne potreby.

Pre zákazníkov, ktorí uprednostňujú komplexné dodávky rôznych tovarov dokážeme realizovať aj takúto možnosť.
Na trhu, ktorý nám bol vyššie vymenovanými výrobcami zverený pracujeme jednak priamo, ale aj v spolupráci s distribútormi. Ak ste jedným z nich, nech sa páči,

Radi sa s Vami osobne stretneme.

Zuzana Škablová a
Roman Luttmerding