Prvá pomoc pri chemickej popálenine

Diphoterine®

Diphoterine® je prostriedok rýchlej chemickej dekontaminácie. Je univerzálnym riešením pre akýkoľvek druh chemického poškodenia.

1.2.3.
 1. Amfotéma molekula Diphoterine® pritiahne kyselinu ku svojej zásaditej strane.
 2. Kyselinu zafixuje ku zásaditej strane.
 3. Uzavrie ju a deaktivuje.

Ako funguje Diphoterine® na zásadité látky?

1.2.3.
 1. Amfotéma molekula Diphoterine® pritiahne kyselinu ku svojej zásaditej strane.
 2. Kyselinu zafixuje ku zásaditej strane.
 3. Uzavrie ju a deaktivuje.

Aký je rozdiel medzi oplachom vodou a oplachom Diphoterinom®?

VODA je veľkým pokrokom v poskytovaní I. pomoci, pretože:

 • voda svojím mechanickým efektom veľkú časť chemikálie z povrchu tkaniva spláchne
 • voda chemikáliu nariedi, znižuje tak jej koncentráciu a spomaľuje jej prienik
 • Je univerzálnym riešením na všetky typy chemických látok oplach zaberie veľké množstvo času, chemická látka môže prenikať do tkaniva
 • voda a jej účinnosť je obmedzená pri oplachovaní chemikálií vysokej koncentrácie


DIPHOTERINE® je tekutý roztok, ktorý umožňuje aktívny oplach:

z čoho vyplýva že nielen:

 • mechanicky oplachuje produkt z povrchu podobne ako voda,
 • ale svojim osmotickým tlakom pritiahne molekolu chemickej látky smerom von z tkaniva kože/oka
 • zaisťuje univerzálnosť oplachu nezávisle od druhu chemickej látky a jej koncentrácie
 • svojím účinkom predchádza vzniku popáleniny
 • účinné je už malé množstvo Diphoterine® , účinkuje veľmi rýchlo
 • Diphoterine® poskytuje dobu na zákrok a robí ho pohodlnejší

Je Diphoterine® účinný na všetky chemické látky?

Diphoterine® bol testovaný, aby sa dokázali jeho priaznivé účinky, ktoré zastavia 6 možných agresívnych reakcií, ktorými chemické látky môžu pôsobiť na zložky oka a kože. Diphoterine dokázal účinnosť na viac ako 600 chemických látok reprezentujúcich 6 možných agresívnych reakcií.

Nehoda s kyselinou fluorovodíkovou - Hexafluorine.

Diphoterine® nie je koncipovaný ako aktívny oplach tejto kyseliny. Bude mať väčší účinok ako oplach vodou, pretože deaktivuje agresívne účinky kyseliny, ale na fluórové ióny bude mať len účinok pasívneho oplachu - ako voda. Špeciálne pri nehodách s kyselinou fluorovodíkovou a jej deriváty bol vytvorený oplach tela a očí pod názvom HEXAFLUORINE®.

Krajina pôvodu:

Francúzsko , výrobca: Prevor France

Certifikáty:

NF EN ISO 9001/2008, NF EN ISO 13485/2003, CE8693