Ferno PDF katalóg

 1. Transport pacienta str. (4 - 40)

  - sanitné nosidlá: 4 - 23
  - kotviace zámky: 24-25
  - príslušenstvo: 26-29
  - kreslá : 30-34
  - jednoduché nosidlá: 35 - 37
  - basket/kombin. nosidlá: 38-40

 2. Znehybnenie a vyslobodzovanie pacienta str. (41-55)

  - dosky: 41-47
  - scoop: 48
  - príslušenstvo: 49 -50
  - pediatric/dojča: 51
  - KED 500/vyprosťovacia pomôcka: 52
  - imobilizácia hlavy: 53-55

 3. Fixácia dlahami str. (56 -60)

  - trakčné dlahy :56-57
  - vákuové dlahy: 57
  - ostatné dlahy: 58 -60

 4. Transport malých detí str. (61 - 64)

 5. Trauma súpravy, vaky, kufríky a skrinky str. (65-84)

  - súpravy včítane obsahu: 65-70
  - vaky a tašky bez obsahu: 71-81

 6. Dýchanie/ kyslíková terapia str. (85 - 99)

  - kyslík. regulácia: 85-86
  - masky: 90
  - kyslík. fľaše a prísl.: 91-95
  - ostatné: 97-99

 7. Výbava záchranárov str . (100 - 115)

  - nosidlá: 100-108
  - záchranárske ruksaky: 110-111
  - CMC pomôcky pre záchranárov: 112
  - istiace popruhy a príslušenstvo: 113-114

 8. Osobná ochrana str. (116 - 120)

 9. Posmrtný program str. (121 - 126)

 10. Letecký program str. (127 - 132)

  - kreslá: 127-128
  - nosidlá: 129

 11. Ferno Australia str. (133 - 135)

 12. Ferno France str. (136 - 137)

 13. Ferno Germany str. (138)

  - Utila kreslo pevné 138

 14. Ferno UK str. ( 139 - 152)

  - transportné nosidlá: 139-146
  - transportné kreslo: 147
  - kreslá: 148-149
  - transportná plošina: 150
  - vyprosťovacie pomôcky: 151

 15. Saver - Germa str. ( 153 - 163)

  - jednoduché nosidlá: 153-156
  - sanitné nosidlá: 157
  - kreslá: 158-159
  - scoop: 160
  - KED350: 161
  - vákuové matrace: 162