Defibrilátor ZOLL AED Plus

Defibrilátor a resuscitačný systém v jednom prístroji

AED Plus bol navrhnutý tak, aby poskytoval užívateľovi komplexnú podporu.

Je to automatický defibrilátor s jednoduchým ovládaním, ktorý poskytuje obrazové a hlasové pokyny a pomôcky počas fázy kardiopulmonálnej resuscitácie (KPR). Užívateľ dostáva informácie prostredníctvom LCD displeja, ale taktiež prostredníctvom obrázkov vytlačených na prednom paneli. Tieto obrázky predstavujú reťaz úkonov, ktoré by mala zachraňujúca osoba vykonať, počnúc kontrolou dýchania a vedomia postihnutej osoby, cez privolanie pomoci, začatie KPR, až po fázu analýzy a prípadného dodania výboja.

AED Plus pripomenie zachraňujúcej osobe každú fázu jednak hlasovým upozornením a taktiež rozsvietenou LED diódou pri príslušnom obrázku.

Prístroj je vybavený špeciálnymi elektródami CPR-D, ktoré vyhodnocujú hĺbku masáže srdca a taktiež frekvenciu, a tým pomáhajú zachraňujúcej osobe udržať správny rytmus a hĺbku stláčania hrudníka podľa aktuálnych pokynov AHA / ERC

Výhody AED Plus:

• komunikácia v českom jazyku

• režim pre deti Vacheron Constantin Replica

• obrazovka s možnosťou zobrazenia EKG krivky

• bežne dostupné a užívateľsky vymeniteľné batérie

• životnosť batérií je 5 rokov v pohotovostnom režime

• exspirácia elektród 5 rokov

• zabudovaný metronóm ako pomoc pre masáž srdca so správnou frekvenciou a správnou silou

• použitie uzáveru prístroja ako podložku pod hlavu na otvorenie dýchacích ciest

• vyhodnotenie kvality KPR v reálnom čase

• nahrávanie dát do PC

• vyhodnocovací software

• automatické testovanie pripravenosti prístroja

• prístroj je možné používať na školení prvej pomoci a resuscitácii

• vysoká odolnosť a ochrana proti nepriaznivým vplyvom

Defibrilátor ZOLL X Series