Chemické havárie

Rozliaty pohár s chemickou látkou, prevrátený kontajner s chemikáliami, nedostatočne uzatvorená fľaška... Ak pracujete s chemikáliami každý deň, riziko ich nekontrolovaného úniku je jednoducho nevyhnutné.

Chemické riziko sa zhoršuje v čase: škody na zariadení laboratória môžu vyústiť do rizika kontaktu s chemikáliami, ich inhalácie, keďže množstvo chemických látok je nebezpečných.

Najlepšou cestou ako limitovať riziká je chrániť sa a zároveň rozliatu chemickú látku odstrániť okamžite po nehode. To bol dôvod, prečo bol vyvinutý Trivorex®: Je to jedinečný absorbent účinný na všetky možné chemické látky, veľmi jednoduchý čo sa týka jeho použitia a bezkonkurenčne bezpečný.

Pozrite si nasledovné informácie a objavte tento produkt. Ak vás Trivorex® a informácie o ňom zaujali, urobte jediné, vyskúšajte ho čím skôr.

Trivorex® je produkt vyvinutý a vyrábaný laboratóriami firmy PREVOR na úspešný boj proti všetkým možným formám nehôd s tekutými chemickými látkami, kedy tieto uniknú do priestoru: či ide o kyseliny, zásady, oxydanty, reduktanty, oleje, uhľovodíky...

Spôsob účinnosti Trivorexu®: dvojité pôsobenie, naraz chemickú látku naabsorbuje aj ju zneutralizuje.

Niektoré z výhod Trivorexu®:

  • Je polyvalentný, schopný viazať sa s množstvom chemických látok a následne tým zníži riziko nesprávnej voľby aktívneho prostriedku pri nehode.
  • Ďalšou veľkou výhodou je jeho netoxicita. Je výhodný pre užívateľa aj životné prostredie, schopný neutralizovať agresivitu chemickej látky pred jej evakuáciou, zabezpečuje totálnu zhodu so súvisiacou legislatívou.

Trivorex® sa vyrába vo forme homogénneho bielo-oranžového prášku:

  • fľaška s obsahom 700 g Trivorexu®, perfektne prispôsobený pre potreby laboratórií, kapacita zodpovedá malým únikom chemckých látok v laboratóriách
  • vedierko s obsahom 10 kg Trivorexu® vhodný do priestorov, kde sú prítomné chemikálie vo väčších množstvách (sklady, výrobné prevádzky, skládky...)

Návod na použitie:

  1. Nasypať Trivorex® okolo mláky chemickej látky zvonka, aby sa zamedzilo jej rozlievaniu do šírky
  2. Posypať Trivorexom® takto vytvorený kruh smerom zvonku dovnútra
  3. Akonáhle je chemický produkt naabsorbovaný, likvidovať odpad rešpektujúc právne predpisy na likvidáciu odpadov

    Poznámka: V prípade, že ide o nehodu s chemikáliou, ktorá je v pevnom skupenstve, pridať vodu na spustenie reakcie.

Laboratóriá PREVOR okrem absorbentu a neutralizátoru Trivorex® vyvynuli škálu absorbentov a/alebo neutralizátorov, ktoré riešia únik chemických látok podľa ich typu.Pokiaľ teda pracujete iba s jedným konkrétnym typom chemikálie (kyseliny, zásady, uhľovodíky), môžete používať jeden z nasledovnej škály produktov:

Polycaptor®

Rýchlo absorbuje všetky druhy chemikálií. Úplne pohlcuje všetky typy kvapalín už pomocou malého množstva výrobku a nezanecháva zvyškový povlak.

Basicaptal®

Absorbuje a neutralizuje zásadité produkty (lúh sodný, peroxid vodíka, amoniak), bez ohľadu na ich koncentráciu. Označí pôvod rozliatej chemickej látky, vďaka farebnému indikátoru

Acicaptal®

Absorbuje a neutralizuje všetky kyseliny (kyselina sírová, kyselina chlorovodíková, kyselina dusičná, kyselina fluorovodíková) bez ohľadu na ich koncentráciu. Označí pôvod rozliatej chemickej látky, vďaka farebnému indikátoru.

Petrocaptor®

Absorbuje a skryštalizuje všetky uhľovodíky (motorový olej, benzín, toluén, acetón, rôzne minerálne oleje), dokonca aj v kvapalnom prostredí. Skryštalizuje väčšinu chemického prípravku a oddelí ho od vody.

Breitling Avenger is among the Swiss replica watches created for diving activities, it's superior water proofing, the case is unidirectional rotating, black Breitling Avenger replica is the greatest-selling replica watch within our website, black Avenger, www.billupsinteractive.com another spiritual reflection of Breitling watch in other locations. Often even I wish to own one particular a replica watch.