Charakteristika - lekárničky

Nástenná prenosná lekárnička

Nástenná lekárnička patrí medzi prostriedky I. pomoci, ktorými musí byť zo zákona vybavené každé pracovisko. swiss replica watches
Cieľom použitia lekárničky je pomôcť záchranárovi pri život zachraňujúcich úkonoch, zaistiť ochranu zdravia záchranára a tiež poskytnúť možnosť ošetrenia drobných pracovných úrazov priamo na mieste.

Na splnenie týchto cieľov lekárnička musí spĺňať nasledovné kritériá:

  1. musí obsahovať v primeranom rozsahu zdravotnícky a obväzový materiál
  2. musí byť vždy a všetkým zamestnancom dostupná
  3. musí byť transportná (smerom k ranenému)

Uvedené požiadavky spĺňajú nami ponúkané a dodávané nástenné prenosné lekárničky.
Základné kľudové postavenie je určené uchytením lekárničky - kufríka na stenu. V prípade úrazu je lekárnička použiteľná v dvoch variantoch: Buď je pacient schopný transportu k lekárničke a ošetrený je priamo pri lekárničke. Táto sa otvorí na stene do 90° uhla a používa sa priamo ako pracovná plocha. Druhý prípad je, že postihnutý nie je schopný transportu k lekárničke a tak je nutné premiestniť ju urýchlene na miesto nehody. Lekárničku - kufrík snímeme zo steny a donesieme na miesto nehody.
Lekárnička je okrem bežného označenia vybavená zoznamom obsahu lekárničky.
Lekárnička je logicky rozdelená na 6 základných častí , ktoré sú cielene označené a plnené podľa účelu použitia (malé rany, ošetrenie oka, popáleniny, krvácanie, zlomeniny..)

Nástenné lekárničky ponúkame v 2-och základných variantách :

  1. plastovú nástennú lekárničku s náplňou na bežné riziká (malá). Táto ponuka obsahuje základné vybavenie lekárničky na bežnom pracovisku, ktorým je kancelária, škola, výrobná hala s bežnými rizikami. Okrem toho ponúkame možnosť dodania
  2. plastovú nástennúj prenosnú lekárničku ( veľká) s rozšíreným obsahom o dodatočné riziká (napr. chemické riziká, tepelné riziká a pod.) podľa špeciálnej požiadavky zákazníka. Táto lekárnička je tiež v plastovom vyhotovení.

Oba typy plastových lekárničiek sú vyrobené z ABS, čo je kvalitný, hladký a extrémne pevný tripolymér. Plastové lekárničky sú vhodné na akékoľvek pracovisko / kancelária, výroba , sklad,...atď. /.

Náplň lekárničky má skladbu podľa najnovších poznatkov odborníkov, ktorí reálne pracujú v oblasti poskytovania I. pomoci, resp. spolupracujú pri tvorbe systému vzdelávania a školení súvisiacich s poskytovaním I. predlekárskej pomoci. K účelnému využitiu lekárničky je vhodné absolvovať kurz I. pomoci.